Almendra

Mestiza de mastín con golden. Entrou no refuxio en moi mal estado, aos poucos vai recuperando o peso e busca un fogar para pasar os últimos anos da súa vida como ela merece

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar