Asier

Mestizo de pastor alemán. Moi tímido e con moi baixa socialización

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar