Florida

Florida é unha perriña senior, máis de dez anos, que admite todo tipo de animais. É moi tranquila e cariñosa. Actualmente está en casa de acollida.

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar