Goti

Llegó al refugio en mu mal estado. Fue necesario extirparle un ojo

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar