Jazz

Ten ceguera parcial. Foi retirado dunha bodega onde vivía a oscuras. Socialización moi baixa. Cústalle confiar en novas persoas. Necesita unha familia que se adapte as súas necesidades.

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar