Kas

Esta beleza foi abandoada na estrada do refuxio. Necesita o seu tempo para confiar nas persoas pero logo amosa cariño continuamente. A adopción de Kas require seguro  licenza para tenza de PPP

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar