Minie

A Minie cústalle relacionarse e confiar nas persoas. Unha vez te coñece é un amor e moi agradecida. Chegou ao refuxio con gran reactividade polo seu moito medo. Require seguro e licenza para tenza de PPP

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar