Moucho

Moi bo, activo e xoguetón. Conducta de cachorro

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar