Osita

Chegou ao refuxio co ollo esquerdo mal

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar