Roco

Roco chegou ao refuxio con moitos medos e baixa socialización. Está mellorando pouco a pouco e xa confía nos seus coidadores. Necesita tempo para confiar en persoas que non coñece. Require seguro e licenza para tenza de perros potencialmente perigosos.

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar