Roy

Mestizo de American Pitbull Terrier. Ten carácter de cachorro. A adopción de Roy require seguro e licenza para tenza de PPP

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar