Sole

Chegou con importantes feridas no pescozo, probablemente por vivir atada e romper a cadena. Moi baixo grao de socialización. Necesita familia que lle aporte calma, cariño e paciencia. A súa adopción require seguro e licenza para tenza de PPP

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar