Tayson

Chegou ao refuxio en moi mal estado

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar