Toro

Toro é moi sociable. É maiorciño e necesita familia para disfrutar da calor dun fogar. A súa adopción require seguro e licenza para tenza de PPP

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar