Eros

Mestizo de labrador. Recollémolo cunha importante ferida no pescozo. É posible que vivise encadeado e a ferida fose feita ao liberarse

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar