Kayla

Kayla é unha perriña senior pero todavía moi activa. Entrou cun compañeiro que xa disfruta dun novo fogar.
A súa adopción require seguro e licenza para tenza de PPP

Estes son algúns dos meus amigos e tamén buscan un fogar