Elaboración de informes periódicos

Con estatísticas detalladas que facilitamos ás administracións que contratan os nosos servizos

Redacción de expedientes para a solicitude de subvencións

Que poidan achegar melloras ás instalacións ou a propia xestión do refuxio

Traballamos cunha metodoloxía baseada na total transparencia e procedementos nos que o benestar dos animais e o equipo que os atende son protagonistas absolutos.

Rexistramos todos os eventos relativos a cada un dos animais que recollemos e os que se aloxan no refuxio.

Periodicamente extraemos estatísticas detalladas que lles facilitamos ás administracións que contratan os nosos servizos.

O estudo pormenorizado das cifras destas estatísticas periódicas ou puntuais permítenos incorporar melloras continuadas.

Colaboramos coa Administración na redacción de expedientes para a solicitude de subvencións nacionais e/ou autonómicas que poidan achegar ou favorecer dun modo ou outro medios para mellorar as instalacións ou a propia xestión do refuxio.